36786083

Tankrens og Inspektion.

Vi tilbyder indvendig rensning af både større og mindre tanke samt lovpligtigt eftersyn iflg. olietank-bekendtgørelse nr. 1321 af 21.12.2011.

36786083

  • Tømning af anlæg for produkt
  • Afgasning / udluftning af beholder
  • Demontering af rørsystem og mandæksel
  • Idvendig rensning / højtryksspuling
  • Opsugning og aftørring af tank med klude
  • Inspektion indvendigt med ultralydsmålinger og rapporteing
  • Visuel inspektion af svejsninger mv.
  • Komplet samling af anlæg og opstart stander, fyr etc.
  • Vacuum prøvning af det inspicerede anlæg
Efter endt rensning og inspektion afsluttes men vacuum tæthedsprøvning af tank og rør, hvor specialmikrofoner nedsænkes hhv. over og under væsken og rapporter udfærdiges.