36786083

Tanke over 6000 ltr.

Mindst hvert 10. år skal disse tanke inspiceres og tæthedsprøves medmindre der er tale om dobbeltvæggede tanke med overvågningssystem. (BEK nr 1611 af 10/12/2015)

Vi har to slamsugere samt en tankbil som kan indholde 20.000 ltr. brændstof. Under normale omstændigheder klares en tankrens / inspektion på en arbejdsdag og indholdet opbevares i vores tankbil imens arbejdet foregår.

Tømning af anlæg for produkt Afgasning / udluftning af beholder Demontering af rørsystem og mandæksel Indvendig rensning / højtryksspuling Opsugning og aftørring af tank med klude Inspektion indvendigt med ultralydsmålinger og rapporteing Visuel inspektion af svejsninger mv. Komplet samling af anlæg og opstart stander, fyr etc. Vacuum prøvning af det inspicerede anlæg.

 

36786083