36786083

Olie- og benzinudskillere

Vi tilbyder tæthedsprøvningen udført med vand i overensstemmelse med Dansk Standard DS 455
Kontrollen omfatter tømning, rensning, indvendig inspektion, tæthedsprøvning med vand og
vurdering af tilstand samt afrapportering.

 

36786083